Arkitektur og byrum abc-byg.gl

4. Arkitektur og byrum

 

 

Byrum handler om tekniske, miljømæssige og klimatiske faktorer. Samtidig er byrummet et sted for fællesskab, dagligdags aktiviteter, leg, økonomisk aktivitet og social interaktion for alle grupper i samfundet

I en arktisk sammenhæng findes der en tradition for at diskutere byrum i forhold til klimatisk komfort, mens der har været lagt mindre vægt sociale og kulturelle dimensioner af byens liv og rumlighed. I Grønland har byrum været en sekundær prioritet i forhold til bygning af boliger og offentlige funktioner.

I delprojektet Arkitektur og byrum, arbejdes der med spørgsmålene

Hvad er en god by under arktiske forhold? ogHvad er en god bolig under arktiske forhold?”.

Arkitektur og byrum, studere derfor hverdagsbyrum knyttet til (nyere) boligprojekter i Sisimiut og Nuuk gennem etnografisk inspirerede arkitektoniske kortlægninger. Derudover er forkus også at kortlægge forskellige regler og andre formelle og uformelle forhold der regulerer udformningen og brugen af byrummet.

Som en del af projektet er hensigten også at undersøge hvordan grønlandske byrum kan sammenlignes med byer i andre dele af Arktis og hvad grønlandsk planlægning og byggeri kan lære af andre steder i regionen og omvendt. Dette bliver bl.a. gjort gennem digtiale erfaringsudvækslings workshops, med internationale ekperter arkitektur og urban design I andre aktiske territorier.

Formålet med projektet er at indsamle, dele og formidle relevante perspektiver for denne udviklingen af byrummet til byggebranchen og byplanmiljøet i Grønland.

Delprojektet afsluttes sommer 2024

bloggen herunder kan du læse mere om nogle af de indledende perspektiver fra delprojektet. Og hvordan byrum, bygninger og planlægning historisk set er blevet koblet og arbejdet med I en grønlandsk kontekst

 Tid

Underprojekt om sne og vind afsluttes efterår 2020.

Selve projektet udføres i 2021-22.

Kontakt

Peter Hemmersam

Professor in urban design, Institue of Urbanism and Landscape

The Oslo school of architecture and design

E-mail: Peter.Hemmersam@aho.no

 

Lisbet Harboe

Associate Professor,Institute of Urbanism and Landscape

The Oslo school of architecture and design

E-mail: Lisbet.Harboe@aho.no