Om projektet

ABC-projektet har til formål at undersøge, belyse og dokumentere byggeri i Arktis, med udgangspunkt i Grønland. Projektet.

ABC står for Arctic Building and Construction - men navnet antyder også, at projektet forhåbentlig kommer til at tilvejebringe viden, der kan blive grundlæggende for grønlandsk byggeri.

Der findes meget viden om byggeri under arktiske forhold, men en del er forankret hos enkeltpersoner, og en del er ikke verificeret. Vi vil gerne bidrage til, at denne viden indsamles, verificeres og gøres alment tilgængelig.

Der findes også felter, hvor der mangler viden, eller hvor der ikke er enighed om, hvad der er de bedste løsninger. Det vil vi gerne undersøge nærmere.

 

ABC-projektet har et samlet budget på 12,8 mill. kr., og er finansieret af følgende parter:

 • DTU

 • DTU Byg

 • Grønlands Selvstyre

 • Kommuneqarfik Sermersooq 

 • A. P. Møllers Fond

 • Knud Højgaards Fond

 • Kernn-Jespersens Fond


Projektet løber i 2018-.

Det skulle oprindeligt have været afsluttet i 2021, men p.g.a. forsinkelsen af Prøvehuset samt coronasituationen er projektet forlænget.


Prøvehuset på C. E. Jansens Vej i Nuuk er en selvstændig del af projektet.
Læs mere om det her.


Projektet er et samarbejde mellem fire universiteter, og ledes af DTU Byg.

Projektledelse

Lektor, arkitekt maa Tove Lading

Tlf. +45 45 25 17 38

tlad@byg.dtu.dk


Organisation

ABC-projektet består af 5 delprojekter

 1. Bygningsfysik og indeklima

 2. Proces

 3. Bæredygtighed

 4. Arkitektur og byrum

 5. Brugertilfredshed


Den oprindelige projektbeskrivelse samt beskrivelse af delprojekterne kan findes ved at klikke på de to links.

OBS! Projektet revideres løbende, efterhånden som virkeligheden melder sig.
Derfor kan projektbeskrivelserne på nogle punkter være forældede.


Formidling

 

Der er nuværende tidspunkt ingen planlagte webinarereller præsentationer omkring ABC projektet.

Vi holder gerne webinarer eller møder om projektets emner efter nærmere aftale.

Kontakt venligst Tove Lading tlad@byg.dtu.dk


Her på hjemmesiden fortæller vi også løbende om projektet og lægger resultater ud.


Der udarbejdes videnskabelige artikler fra de enkelte delprojekter.

Ved afslutningen af projektet vil der blive udarbejdet en samlet rapport, og der vil blive afholdt en afslutningskonference.


Det er planen, at rapporten både skal udsendes som en videnskabelig rapport samt i en kortere (og måske mere handlingsorienteret) udgave, beregnet på branchen i Grønland