Studieprojekter abc-byg.gl

Studieprojekter

Flere af de involverede i ABC-projektet underviser også på ingeniøruddannelsen i Arktisk Teknologi. Vi tilskynder vores studerende til at gennemføre studieprojekter, som i større eller mindre omfang kan indgå i forskningen.


Udvalgte projekter vil blive lagt ind på denne side.

Det skal understreges, at projekterne naturligvis står for de pågældende studerendes egen regning, og ikke er nødvendigvis et udtryk for at ABC-projektet i alle detaljer kan stå inde for dem. Men selvfølgelig lægger vi kun projekter ud, hvis vi overordnet set finder, at der er tale om gode projekter, som også har opnået en høj karakter.

 

Andreas Plaugborg Pedersen og Charlotte Kloster Haugvaldstad:

“Renovation of Greenlandic apartment blocks constructed in the 1960s and 1970s,

with a focus on improving the thermal envelope” 

Masterprojekt 2019 (engelsksproget)

Resumé af projektet (dansksproget)


Emilie Bjørneboe:

“Study of Concrete Structures in Older Residential Buildings for Renovation Purposes”

A Case Study Concerning Multistory Buildings in Greenland

Masterprojekt 2019 (engelsksproget)