Relaterede projekter

Vi gennemfører også andre projekter, der helt eller delvist omhandler samme emner som ABC-projektet, men evt. set fra en anden vinkel. Det kan være andre forsknings- eller udredningsprojekter, men også evaluering, granskning etc.

Sådanne projekter kan bidrage med værdifuld viden, der kan supplere den vi indhenter i ABC-projektet, og den vil komme til at indgå i den samlede afrapportering af ABC.


I det omfang, at rapporter og resultater fra den type projekter er offentlige, vil de blive lagt ud på denne side.


Evaluering af Unaaq 13-19, Qinngorput, udført for Illuut A/S. 

 

Kontakt

  • Lektor i arktisk byggeri
    Tove Lading, 
    tlad@byg.dtu.dk, +45 45 24 17 38 /
    +299 23 55 83