Livscyklusanalyser

LCA (livscyklusanalyse)


Bæredygtighed er ikke et entydigt begreb.

Dét, der vurderes som “mest bæredygtigt” i Danmark, Tyskland eller Italien, er ikke nødvendigvis det mest bæredygtige i Grønland eller andre steder. Bæredygtighed er i høj grad afhængig af stedet - det gælder både under produktionen, under transporten, under anvendelsen og efter endt levetid.

Derfor kan man ikke uden videre anvende de samme kriterier for vurdering af bæredygtighed i Grønland som i Danmark.


Bæredygtigheden er undersøgt for forskellige bygningskonstruktioner for etageboliger:

 • bærende beton, delvist bærende facader i beton, samt lette facader i uorganiske materialer

 • bærende tværskillevægge og lette facader (“bindingsværk”)

 • CLT (cross laminated timber/krydslamineret tømmer)

 • renoveringsbyggeri, hvor betonkonstruktionen genanvendes


For sammenligningens skyld er LCA foretaget på et byggeri med samme planløsning, men forskelligt konstrueret. Tagkonstruktion og fundament samt indvendige overflader er holdt uden for, fordi det i princippet kan være det samme, uanset hvordan bygningen ellers er konstrueret.


Beregningerne er foretaget i foråret 2020, og er ved at blive bearbejdet til en videnskabelig artikel.


Et resumé af analysen kan findes her.


En præsentation kan findes her.

 

 

Kontakt

 • Adjunkt Morten Ryberg, DTU Management, moryb@dtu.dk

 • Lektor i arktisk byggeri
  Tove Lading, 
  tlad@byg.dtu.dk, +45 45 24 17 38 /
  +299 23 55 83