De tre strategier

De tre strategier for bygningskonstruktioner


  1. De uorganiske materialer
    - ud fra en forventning om, at man med uorganiske materialer kan undgå skimmelsvamp, og vil opnå længere levetid samt minimalt vedligehold.

  2. “Som vi plejer” - bærende tværskillevægge i insitustøbt beton og lette facader (“bindingsværk”)
    - ud fra betragtningen: at hvis vi bygger, som vi er vant til, kommer der færrest mulige fejl; det er fejlene, der er den store risiko for byggeriet

  3. Alternativerne, som fx massivttræsbyggeri (CLT - krydslamineret tømmer), men også DTUs Prøvehus.

De tre strategier