Bæredygtigt Byggeri i Grønland

GrønlandsBANKEN og DTU inviterede til konference for aktører i byggebranchen, i samarbejde med Inuplan, Rambøll og tnt nuuk. Deltagerne var med i debatten om fremtidens byggeri i Grønland – Med fokus på fastsættelse af en grønlandsk certificeringsordning for bæredygtigt byggeri.

Konference blev afhold d. 16 og 17 februar i Kulturhuset Katuaq i Nuuk, og blev streamet til deltager fra resten af Grønland samt Danmark.

Bæredygtigt Byggeri i grønland

Hvad er bæredygtigt i grønland? Hvordan måler man bæredygtighed? Hvordan kan man tilpasse certificerings ordninger og tilgange til at bygge mere bæredygtigt, så de afspejler Grønlands unikke miljø messige, økonomiske, socio-kulturelle og geografiske udfordringer og værdier? 

Konference om Bæredygtigt byggeri i Grønland førte undervejs til flere spændende perspektiver, oplæg og diskussioner om dette . Konferencen lagde grundlag for det videre arbejde med at udforme og tilpasse en grønlandsk DGNB ordning som fortsat er undervejs.

Der lå et stort arbejde bag både konferencen, men også den viden og de indput der kom undervejs i konferencen. Disse er vigtige at sprede, dele og gøre tilgængelige. 

Arbejdsgruppen har derfor samlet oplæg og diskussioner fra konferencen og gjort dem tilgængelige her, så flere forhåbetlig kan gå på opdagelse i den viden, der blev delt på konferencen

Konference program 

Video listen er kronologisk opsat med reference til programmet for konferencen. Progammet kan ses herunder

aa sus byg

 

Oplæg fra konferencen

 


BBG1 - Introduktion ved Carsten og Tove

I denne video introducerer Lektor Tove Lading fra DTU og Administrationsdirektør Carsten Pedersen fra GrønlandsBANKEN om baggrunden for konferencen, med fokus på det forudgående arbejde og intentionerne bag. 

 


 

BBG2 - Verden og det bæredygtige byggeri

I dette oplæg om verdenen og det bæredygtige byggeri, fortæller afdelingsleder Pernille Klausen fra Rambøll om perspektiver og tilgange til arbejdet med bæredygtighed i byggeriet med fokus på globale tendenser, herunder i EU og nordiske lande, som en del af konferencen om bæredygtigt byggeri i Grønland.


 

BBG3 - Grønland og det bæredygtige byggeri + diskussion

I dette oplæg om Grønland og det bæredygtige byggeri, fortæller Lektor Tove Lading fra DTU om deres arbejde med ABC projektet i Grønland med fokus på udfordringer ved bæredygtigt byggeri i en grønlandsk kontekst.  Oplægget efterfølges af en paneldiskussion hvor Pernille Klausen og Carsten Pedersen også medvirker. Der bliver stillet spørgsmål fra deltagere og diskuteret perspektiver på oplæggene fra panelet.


 

BBG4 - Bæredygtighed og den finansielle sektor

I dette oplæg fortæller direktør for GrønlandsBANKEN, Martin Kviesgaard om de økonomiske udsigter og perspektiver på bæredygtigt byggeri i Grønland med fokus på potentielle udfordringer omkring EU taksonomi, bæredygtighedsdokumentation og Funding.


 

BBG5 - Hvordan måler man bæredygtighed i nybyggeri, renovering og drift

I dette oplæg om hvordan man måler bæredygtighed i nybyggeri, renovering og drift fortæller afdelingsleder Pernille Klausen om hvordan man gør bæredygtighed målbart med udgangspunkt i Rådet for Bæredygtigt Byggeris arbejde med DGNB ordningen og bæredygtigheds certificeringsordninger.

 


 

BBG6 - Hvad er bæredygtighed i Grønland resultater fra forsknings projekt

I dette oplæg, fortæller Professor fra DTU, Eva B. Møller om forskningsresultater og beregninger på byggeri i Grønland. Fokus i oplægget er på at udfolde ABC projektets undersøgelser af hvad der kan siges at være bæredygtigt i Grønland og hvorfor. 

 


 

BBG7 - Diskussion - hvorfor og hvad indebærer det

I denne paneldiskussion omkring ”bæredygtigt byggeri i Grønland, hvorfor – og hvad indebærer det? Panel deltagerne er Martin Kviesgaard fra GrønlandsBANKEN, Pernille Klausen Fra Rambøll og Eva B. Møller fra DTU, besvare spørgsmål fra konference deltagere og uddyber elementer fra deres oplæg.


 

BBG8 - Erfaringer med bæredygtighed i byggeri i Grønland Inneruulat (CLT-byggeri)

I Dette oplæg fortæller arkitekt Thomas Riis om sine erfaringer med CLT byggeri i Grønland. Der bliver talt byggeteknik og tilgang tilgange byggeri og proces omkring det, ift. bæredygtighed.


 

BBG9 - Erfaringer fra Arktis

I dette oplæg af direktør Inooraq Brandt fra Rambøll Grønland bliver der fortalt om byggeprojekter, forsøg med bæredygtighed og udfordringer omkring byggeri i Arktis og bæredygtighed. Fra et rådgivende ingeniørperspektiv 


 

BBG10 - Erfaringer med DGNB i Grønland - Bygherreperspektiv

I dette oplæg bliver perspektiver og erfaringer med DGNB i Grønland udfoldet af Bygherrerrådgiver Sara Asmussen fra Iserit, ud fra et bygherre perspektiv.


 

BBG11 - Erfaringer fra DGNB i Grønland - entreprenørperspektiv

Direktør Nicolaj Sørensen Fortæller om EMJ Atcons arbejde og erfaringer med DGNB i Grønland ud fra et Entreprenørperspektiv. Herunder overvejelser på metoder, tilgange og udfordringer med indledende DGNB arbejde og forsøg med tilpasning til en Grønlandsk kontekst


 

BBG12 - Diskussion eksempler og erfaringer

I denne paneldebat bliver oplæggende omkring eksempler og erfaringer med bæredygtighed og certificering i Grønland taget op. Panelet består af Nicolaj Sørensen, Sara Asmussen, Inooraq Brandt og Thomas Riis. Der bliver stillet spørgsmål fra deltagerne ved konferencen herunder omkring de barrierer og muligheder panelet har erfaret gennem deres arbejde.


 

BBG13 - National strategi og handleplan for bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen

I dette oplæg fortæller repræsentanter fra Departementet for boliger og Infrastruktur i Grønland omkring deres tanker og igangværende processer omkring bæredygtighed i en Grønlandsk kontekst. Fokus ligger på rammesætning og udviklingen af en national strategi og handleplan for bæredygtighed. 


 

BBG14 - Forskel på frivillig bæredygtighedsklasse og certificering

I dette oplæg fortæller Direktør Jakob Exner fra Tnt Nuuk om forskelle mellem frivillig bæredygtighedsklasse og en certificering. 


 

BBG15 - Opsamling med panel på dag 1 - bæredygtighed og byggeri i Grønland

I denne video samler Tove Lading sammen med et panel af oplægsholderne på konferencen, op på oplæg, spørgsmål, diskussion og erfaringer gjort i løbet af dagen og fortæller om programmet for konferencen anden dag, med bla. en større workshop sammen med alle deltagere. 


 

BBG16 - Hvad er og hvad kan en DGNB-certificering

I dette oplæg, dykker Lau Raffinsøe, teknisk chef i Rådet for Bæredygtigt Byggeri Danmark, ned i DGNB ordningen, og fortæller om den danske DGNB ordning, udformningen af den og det kontinuerlige arbejde med at udvikle DGNB ordningen. Oplægget lægger vægt på disse erfaringer med henblik på hvad en mulig proces omkring DGNB for Grønland ville betyde og kunne. 


 

BBG17 - Erfaringer med DGNB-certificering fra en dansk bygherre

I dette oplæg fortæller Sustaianbility direktør Anna-Mette Monnelly fra NREP om deres erfaringer med DGNB som ordning og det at arbejde med DGNB certificering fra et bygherrerperspektiv. Anna-Mette trækker i sit oplæg på flere af NREPS egne projekter og de ting de er blevet opmærksomme på i processen


 

BBG18 - Eksempel på tilpasning af DGNB til grønlandske forhold

I dette oplæg af Bæredygtigheds konsulent Brian Højbjerre Sørensen fra Sweco omkring deres arbejde med tilpasning af DGNB til grønlandske forhold på et byggeprojekt. I oplægget bliver der lagt vægt på erfaringer forskelle og potentielle udfordringer som Sweco gennem dette tilpasnings arbejde har erfaret. 


 

BBG19 - panel diskussion - certificering tilpasset grønlandske forhold, det videre arbejde.

I denne video, samler Tove Lading fra DTU, sammen med oplægsholderpanelet (Lau Raffnsøe, Anna-Mette Monnelly og Brian Højbjerre Sørensen) op på oplæg og tematikken omkring DGNB certificering og adaption til grønlandske forhold. Diskussion lægger op til det videre workshoparbejde med konferencedeltagerne, som foregik senere samme dag. (se gruppe arbejde del 1 og del 2.)


 

BBG20 - Panel diskussion - hvad indebærer det at tilpasse DGNB til grønlandske forhold

I denne video tager Lau Raffnsøe (Rådet for Bæredygtigt Byggeri Danmark) og Brian Højbjerre Sørensen (Sweco) spørgsmålet op om: hvad det vil indebærer at tilpasse DGNB til grønlandske forhold. Der bliver stillet spørgsmål fra konferencedeltager og andre oplægsholdere undervejs.


 

BBG21 - Gruppe arbejde Del 1 Hvad vil vi med bæredygtighed i Grønland

I denne første video af to, fortæller repræsentanter fra de forskellige (brancheinddelte) grupper om deres output fra workshopprocessen.
Udgangspunktet for workshoparbejdet var spørgsmålene:
Hvordan kan branchen bidrage til et mere bæredygtigt byggeri?
Hvordan kan andre brancher bidrage?


 

BBG22 - Gruppe arbejde Del 2 Hvad vil vi med bæredygtighed i Grønland + opsamling på konference

I denne anden video af to, fortæller repræsentanter fra de forskellige (Branche inddelte) grupper om deres output fra workshopprocessen.
Udgangspunktet for Workshop arbejdet var spørgsmålene:
Hvordan kan branchen bidrage til et mere bæredygtigt byggeri?
Hvordan kan andre brancher bidrage?

Tove Lading samt repræsentanter fra Arbejdsgruppen omkring en grønlandsk certificeringsordning slutter konferencen af og takker for god deltagelse samt fortæller om det forventede videre arbejde med DGNB adaption og bæredygtigt byggeri i Grønland