Workshop i Nuuk - GSW2019

ABC-projektet afholdte 3. december 2019 en workshop om byggeteknisk forskning i Arktis i forbindelse med Greenland Science Week. 40-50 personer deltog, primært fra byggebranchen og myndighederne i Grønland. Download programmet her.

Præsentationer fra workshoppen

Titel på præsentation  Beskrivelse af præsentation Oplægsholder 
Ny forskning i arktisk byggeri
Arktisk Byggeskik, som er et stort projekt, hvor fem forskningsinstitutioner undersøger grønlandsk byggeri over en bred front: fra byggeteknikken over proces til bæredygtighed og brugertilfredshed. Projektet har bl.a. igangsat et måleprogram, hvor der på en række nybyggerier måles på klimaskærmens robusthed over for vejret. Tove Lading, Lektor på DTU
Ingeniørgeologi og fundering i Qaanaaq DTU har undersøgt funderingsforhold i permafrostområder, bl.a. med henblik på at få fastlagt, hvorfor nogle huse sætter sig meget, mens andre ikke gør.  Thomas Ingeman Nielsen, Lektor på DTU
Fugt i konstruktioner - med fokus på grønlandske forhold Fugt kan være skadeligt for både bygningerne og for de mennesker, der bruger dem. Hvor er de risikofyldte punkter for fugt, og hvilke følger kan fugt have, herunder risikoen for skimmelsvamp. Hvordan forebygger man fugt og fugtskader.  Eva B. Møller, Professor på DTU
Udvendig isolering på beton Med baggrund i evalueringen af de 48 boliger på Unaaq har DTU advaret om risikoen, hvis ikke udvendig isolering på beton udføres meget omhyggeligt. Hvorfor kan der være problemer med denne konstruktion, og hvor er det, man skal være opmærksom?  Tove Lading, Lektor på DTU 
Uorganiske eller organiske materialer - skimmelforebyggelse? Der er meget diskussion i Grønland om fordelen af at bygge i uorganiske materialer, bl.a. for at undgå skimmel. At skimmelsvamp behøver næring fra organiske stoffer for at kunne vokse er velkendt – men betyder det også, at der ikke er skimmelrisiko ved uorganiske materialer? Og hvornår kan man overhovedet betegne et materiale som uorganisk? Indlægget belyser materialevalgets betydning, og de fordele/ulemper, der kan være ved at vælge den ene type materiale frem for den anden.  Eva B. Møller, Professor på DTU